Logo

ul. Mariacka 37/7 (III Piętro), 40-014 Katowice
tel./fax: 32 206 88 82

 
Logo

Informujemy, że w tutejszej kancelarii został wdrożony elektroniczny dostęp do baz danych:


  • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
  • Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW)
  • OGNIVO (zapytania o rachunki bankowe dłużnika)
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS-EKS)
co umożliwia uzyskiwanie informacji z ww. instytucji w ciągu 24 godzin

Kancelaria Komornika Sądowego Leszka Ferczykowskiego jest również w pełni przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu.

Komornik przy wszczęciu nowej egzekucji, dokonuje czynności ustalających majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań oraz na podstawie dostępnych bezpłatnych źródeł informacji (CEPiK, OGNIVO), a także wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku. Z uwagi na fakt, iż powyższe czynności mogą okazać się niewystarczające, wierzyciel po wcześniejszym uiszczeniu odpowiedniej kwoty zaliczki, może zawnioskować o dokonanie przez komornika zapytań do następujących urzędów:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (OK-EKS) o płatnika składek (pracodawcę / świadczeniodawcę) dłużnika (45,44 zł).
  • Krajowa Administracja Skarbowa (WUD-1K) o przychody, dochody i straty, wykazane w deklaracjach w zakresie podatku dochodowego złożone za dany rok podatkowy (2,46 zł - zapytanie zwykłe / 52,46 zł - zapytanie rozszerzone).
  • Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych (EKW) o nieruchomości dłużnika (20,00 zł).
Korespondencja wychodząca z tutejszej kancelarii wysyłana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Koszt jednego listu od 01.07.2023 r. wynosi 7,79 zł (EPO).

Koszt każdorazowego przelewu bankowego to kwota 1,80 zł.