WNIOSKI

komornik katowice

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji przez komornika jest złożenie prawidłowego wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (szczegóły w zakładce PRAWO).

Wnioski można składać w kancelarii w dni robocze od godziny 7:30 do 15:30. Wniosek wraz z oryginałem tytułu wykonawczego można wysłać na adres kancelarii.

Wniosek ogólny
Wniosek egzekucyjny
Wniosek egzekucyjny - alimenty
Wniosek o podwyższenie alimentów
Zaświadczenie - alimenty