KANCELARIA

komornik katowice
"Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Komornik podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa. Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym."

Art. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach
Leszek Ferczykowski
Kancelaria Komornicza nr V w Katowicach
ul. Mariacka 37/7 (III Piętro)
40-014 Katowice

Telefon/Fax: 32 206 88 82
Adres e-mail: katowice7@komornik.pl

Numer konta dla przelewów krajowych:
02 1020 2313 0000 3602 0118 5677
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Katowicach

Numer konta dla przelewów zagranicznych:
Nr IBAN: PL 02 1020 2313 0000 3602 0118 5677
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPWUWAGA: Przy przekazywaniu należności na rachunek bankowy Komornika, konieczne jest wskazanie w tytule przelewu sygnatury sprawy, której dotyczy przedmiotowa wpłata.

Kancelaria komornika i kasa kancelarii czynna jest:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Komornik przyjmuje interesantów w dni przyjęć:
poniedziałki od 9:00 do 13:00
środy od 8:00 do 10:00

oraz w sprawach pilnych, po telefonicznym umówieniu,
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 9:00 oraz 14:00 do 15:00


Informujemy, że w tutejszej kancelarii został wdrożony elektroniczny dostęp do baz danych:
- Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
- Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW)
- OGNIVO (zapytania o rachunki bankowe dłużnika)
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS-EKS)
co umożliwia uzyskiwanie informacji z ww. instytucji w ciągu 24 godzin

Kancelaria Komornika Sądowego Leszka Ferczykowskiego jest również w pełni przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu.

Komornik przy wszczęciu nowej egzekucji, dokonuje czynności ustalających majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań oraz na podstawie dostępnych bezpłatnych źródeł informacji (CEPiK, OGNIVO), a także wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku. Z uwagi na fakt, iż powyższe czynności mogą okazać się niewystarczające, wierzyciel po wcześniejszym uiszczeniu odpowiedniej kwoty zaliczki, może zawnioskować o dokonanie przez komornika zapytań do następujących urzędów:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych o płatnika składek (pracodawcę) dłużnika lub posiadane rachunki bankowe (36,73 zł)
- Urząd Skarbowy (36,00 zł)
- Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych o nieruchomości dłużnika (20,00 zł)

Korespondencja wychodząca z tutejszej kancelarii wysyłana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
Koszt jednego listu wynosi 5,45 zł (EPO).

Koszt każdorazowego przelewu bankowego to kwota 1,00 zł.

Data aktualizacji: 2019-04-08.