KANCELARIA

komornik katowice
"Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym.
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa."


Art. 1 i 3.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach
Leszek Ferczykowski
Kancelaria Komornicza w Katowicach
ul. Mariacka 37/7 (III Piętro)
40-014 Katowice

Telefon/Fax: 0-32 206 88 82
Adres e-mail: katowice7@komornik.pl

Numer konta dla przelewów krajowych:
02 1020 2313 0000 3602 0118 5677
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Katowicach

Numer konta dla przelewów zagranicznych:
Nr IBAN: PL 02 1020 2313 0000 3602 0118 5677
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPWUWAGA: Przy przekazywaniu należności na rachunek bankowy Komornika, konieczne jest wskazanie w tytule przelewu sygnatury sprawy, której dotyczy przedmiotowa wpłata.

Kancelaria komornika i kasa kancelarii czynna jest:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Komornik przyjmuje interesantów w dni przyjęć:
poniedziałki od 9:00 do 13:00
środy od 8:00 do 10:00

oraz w sprawach pilnych, po telefonicznym umówieniu,
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 9:00 oraz 14:00 do 15:00


Informujemy, że w tutejszej kancelarii został wdrożony elektroniczny dostęp do baz danych:
- Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
- Nowe Księgi Wieczyste (NKW)
- OGNIVO (zapytania o rachunki bankowe dłużnika)
co umożliwia uzyskiwanie informacji z ww. instytucji w ciągu 24 godzin

Kancelaria Komornika Sądowego Leszka Ferczykowskiego jest również w pełni przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu.

W celu ustalenia majątku dłużników, który może podlegać egzekucji, na wniosek wierzyciela i po uiszczeniu odpowiedniej kwoty zaliczki (art. 40 w związku z art. 39 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji) w sprawach Km kierowane są również zapytania do:
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o płatnika składek (pracodawcę) dłużnika lub posiadane rachunki bankowe (39,09 zł)
- Urzędu Skarbowego (47,00 zł)
- Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Katowice o nieruchomości dłużnika (10,00 zł)